Privacy

Wij conformeren ons aan de wet - en regelgeving voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De privacy richtlijnen worden gerespecteerd.

Op verzoek sturen wij u een exemplaar van het door ons gehanteerde "privacy statement".